Trends e-mailmarketing 2019

Natuurlijk staan ook bij e-mailmarketing de ontwikkelingen niet stil en zijn er in het nieuwe jaar trends te onderscheiden die we het komende jaar steeds meer terug gaan zien in de manier waarop er met de gebruikers gecommuniceerd gaat worden.

Nieuwsbrieven zijn verleden tijd

Berichten en artieklen worden niet meer verzonden als een algemene neiuwsbrief, Het wordt nu aangebeoden op basis van de persoonlijke interesses. De doelgroep krijgt alleen die berichten waarvan zij hebben aangegeven dat interessant te vinden. De informatie die verstuurd wordt, wordt daarmee dus gesorteerd en gesegmenteerd op bewezen relevantie voor de doelgroep.

2. Opschonen van je e-maillijsten

In 2019 versturen we geen e-mails meer naar mensen er niets mee doen. We gaan dus van de bulk naar de e-mails die voor een groep mensen wel belangrijk is en waar ze wat mee doen. Dat zijnd e mensen die de e-mails ook lezen en er actie op ondernemen. We worden dus naast relevant, ook heel erg specifiek over met wie we onze informatie delen. Vind de ontvanger het niet interessant omdat hij of zij het nooit opent? Dan wordt deze ontvanger op termijn uit de lijst van ontvanger gewist.

3. Segmenteren en personaliseren

Vanaf het inschrijven van een nieuwsbrief willen we nu weten tot welke doelgroep de ontvanger behoort. We gaan dus al segmenteren bij de inschrijving, het eerste contact. Anders is het onmogelijk om al meteen goede relevante informatie te verstrekken . En daardoor wordt ook de informatie een stuk persoonlijker gemaakt.

4. Testen, testen, testen

Hoe val je op tussen de grote hoeveelheid informatie die dageljks in de inbox belandt bij jouw doelgroep? De enige manier om daar achter te komen is door te testen. Dit is een trend die eigenlijk al common practise moet zijn, maar we verwachten dat dit jaar de waarde er dan toch van ingezien wordt door in het grotere speelveld.

5. Kleinere mailinglijsten

Als gevolg van het specifieker maken van de mailing ontvangers, worden de mailinglijsten natuurlijk ook kleiner en enorm relevant. Dat heeft dan ook de potentie om uit te bouwen naar ambassadeurs.